+420 603889423

Stavíme rychle a efektivně

Profil naší společnosti

Firma ZESS a.s. Vám nabízí komplexní služby zejména v oblasti realizace rodinných domů a objektů občanské vybavenosti. V rámci samotných realizací vždy usiluje také o řešení souvisejících problémů a podmínek, vyplývajících ze závazku dodržovat náročné podmínky certifikátů integrovaného systému managementu (ISM) - certifikátu managementu kvality (ISO 9001:2009) a ve vztahu k ochraně životního prostředí certifikátu environmentálního rozvoje (ISO 14001:2005). Zvýšený důraz klade i na snížení negativního dopadu stavební činnosti na okolní krajinu, ekologicky šetrné zacházení s veškerými zdroji i odpady a v neposlední řadě také na aktivní vzdělávání vlastních pracovníků. Pro realizaci staveb je dostatečně vybavena potřebnými dopravními prostředky, stavebními výtahy, lešením, shozy na suť, strojním vybavení a nářadím. V neposlední řadě se společnost zabývá i pronájmem ploch a kanceláří.

Naše stavební společnost má také u renomovaného pojišťovacího ústavu sjednáno pojištění podnikatelských rizik v objemu 20 mil. Kč pro případ neočekávaných událostí, které by mohly vést k poškození investora, samotné firmy nebo i třetí osoby.

Každá stavba je uceleným řešením, začínajícím uzavřením smluvního vztahu, přes projekci, průzkum, studii, realizaci hrubé stavby až po celý komplex řemeslnných prací, jako např. zámečnických, instalatérských, klempířských a mnoha dalších profesí TZB. V naší stavební společnosti chceme, aby se každému zákazníkovi dostalo kvalitního díla, které bude zhotoveno včas a v souladu se smlouvou o dílo. Chceme být přitom féroví, dodržovat normy a řídit se i nejnovějšími trendy. Nejen za to jsme obdrželi certifikaci ISM. Taktéž výběr subdodavatelů a jejich technické a technologické řešení je pro nás klíčovým. Nepřipustíme, aby určitá část stavby byla udělána v nižší kvalitě na úkor jiné. Všechny stavby jsou zákazníkem posuzovány jako celek a každá z nich je i vizitkou společnosti. V našich referencích se nacházejí jak rodinné domy, tak objekty pro občanskou vybavenost, jako základní a mateřské školy, hasičské zbrojnice, obecní a městské úřady, farnosti a např. i baloncentrum a památkově chráněné objekty či zvonice. Aktuálně disponujeme cca 30 pracovníky v základních stavebních profesích, které pečlivě vybíráme dle stanovených kritérií. Jsme sice menší stavební společností, ale o kvalitu a dodržování technických a technologických norem dbáme stejně jak mnohem větší organizace. Certifikace ISM pro nás není jen oceněním či formalitou, ale především impulsem pro další práci a zároveň i závazkem, aby zákazníci i odborníci byli vždy spokojeni s výsledkem a kvalitou naší práce.

Ke všem námi prováděným stavebním pracím rovněž nabízíme komplexní služby, od vytvoření projektové dokumentace a inženýrské činnosti, včetně vyřízení stavebního povolení či ohlášení až po závěrečné kolaudační řízení. Po dokončení každé stavby zajišťujeme i dlouhodobý záruční servis a údržbu.