+420 603889423

Stavíme rychle a efektivně

Nabízíme tyto služby

Hlavní náplní stavební společnosti ZESS, a. s. je pozemní výstavba. Společnost disponuje kvalitním kádrem pracovníků v tradičních oborech jako zedník, tesař, obkladač apod.

Pro zrealizování jakéhokoliv projektu dokáže tým našich techniků doporučit vhodnou lokalitu pro záměr investora. Dále nabízíme projekční činnost, včetně zajištění veškerých potřebných dokumentů pro stavební povolení apod. Z přidružené stavební výroby pak nabízíme vodo-topo-instalace. Naše společnost disponuje i základním dopravním a mechanizačním strojovým parkem. V neposlední řadě se společnost zabývá pronájmem ploch a kanceláří.

V rámci uvedené pozemní výstavby společnost ZESS, a. s. nabízí zejména tyto stavební práce a služby:

• Novostavby
• Nebytové prostory
• Rekonstrukce
• Zahradní úpravy
• Chodníky, komunikace, sportoviště, dětská hřiště

Novostavby:
Provádění novostaveb rodinných domů, bytové a občanské výstavby je jednou ze stěžejních činností naší společnosti. Materiály a výrobky používané při výstavbě jsou pouze od renomovaných dodavatelů, jako např. Porotherm, Heluz, Ytong, Bramac, KM Beta, Tondach, Isover, Baumit a další. Důvodem používání těchto kvalitních výrobků a materiálů je prostý - nízké procento reklamací, ověřená kvalita, trvanlivost a pevné místo na trhu.

Snažíme se práci neuspěchat a dodržovat potřebné technologické pauzy. Především je důležité nechat hrubou stavbu dobře sednout a „vymrznout“, neboť tím se snižuje budoucí riziko vzniku nežádoucích trhlin v omítce i zdivu a také se sníží vlhkost vázaná ve stavebních materiálech.

Nebytové prostory:
K naší hlavní činnosti patří také komplexní stavební práce v oblasti průmyslové výstavby, výstavby skladovacích prostor a rekonstrukcí nebytových prostor jako jsou kanceláře, úřady, hasičské zbrojnice, fary, prodejní plochy apod.

Rekonstrukce:
V rámci činnosti naše firma zajišťuje a provádí celkové rekonstrukce jak nebytových prostor, tak RD, bytů, koupelen, bytových jader a půd, včetně vyklizení uvedených prostor. Veškeré práce lze provádět formou na klíč nebo i jejich samostatné části.

• Rekonstrukce a modernizace bytů v cihelné i panelové výstavbě, včetně profesí
• Adaptace a modernizace bytů, obchodů, kanceláří
• Rekonstrukce a opravy rodinných domů, včetně jejich zateplení
• Rekonstrukce teras a balkonů
• Výměny oken
• Oplocení objektů

Zahradní úpravy:
Naše firma realizuje pokládku zámkové dlažby, včetně obrubníků a venkovních vyrovnávacích schodišť, palisád, opěrných zídek v různém provedení a z různých materiálů dle přání zákazníka. Dále zajišťujeme různé zděné zahradní stavby, dřevěné okrasné prvky jako jsou pergoly, altány, krytá a nekrytá garážová stání, zpevněné i zatravněné plochy. Samozřejmostí je dodávka oplocení, vrat a branek nejrůznějších typů a provedení.

Chodníky, komunikace, sportoviště, dětská hřiště
Na základě zvýšené poptávky, vyplývající zejména z dotovaných projektů měst a obcí v posledních několika letech, jsme náš výrobní program a kapacity operativně přizpůsobili i pro realizaci doplňujících staveb občanské vybavenosti, jako např. chodníků, komunikací, sportovišť či dětských hřišť.