+420 603889423

Stavíme rychle a efektivně

Máme certifikáty ISO!

ZESS, a.s. je stavební společností, která se především na tuzemském trhu aktivně prosazuje již od svého založení v roce 1991. Do vínku od svých zakladatelů dostala kvalitní technické a marketingové know-how, které jí díky vlastnímu stabilizovanému a vysoce kvalifikovanému týmu a rovněž v součinnosti se svými partnery umožňuje ve specifickém segmentu trhu nabízet profesionální služby i těm nejnáročnějším klientům.

ZESS, a.s. je společností, která se neomezuje jen na návrh, realizaci a dodávku staveb. Naším cílem je poskytovat širokou paletu služeb a ucelené řešení podle konkrétních a individuálních potřeb každého zákazníka. Cílem společnosti ZESS, a.s. je obstát v roli aktivního, spolehlivého a skutečně komplexního dodavatele staveb.

Naší politikou je trvale zlepšovat systém managementu kvality a technologické vybavení firmy. Tuto politiku uplatňujeme ve vztahu ke všem zainteresovaným stranám. Jsme si vědomi a stále podporujeme aktivní účast všech zaměstnanců při tomto úsilí.

V rámci environmentálního systému managementu se zavazujeme:

• Chránit životní prostředí a přírodní zdroje.
• Minimalizovat negativní dopad případných havárií.
• Prosazovat a užívat realizační prostředky, šetrné k životnímu prostředí.
• Vyžadovat šetrný přístup k životnímu prostředí (ochranu životního prostředí) od dodavatelů služeb svých subdodavatelů.
• Předcházet znečištění životního prostředí.
• Dodržovat právní a jiné požadavky na ochranu životního prostředí a požadavky orgánů státní správy a místní samosprávy.

K prosazování environmentálních zásad využívat systém vzdělávání a motivace svých zaměstnanců na trvalém zlepšování environmentálního profilu společnosti. Vedení společnosti se dále zavazuje, že k uplatnění této politiky environmentálního systému řízení vytvoří všechny potřebné podmínky.