+420 603889423

Stavíme rychle a efektivně

Zateplení a stavební úpravy sociálního zařízení MŠ Stříbrnice

Finanční hodnota: 1,320 tis. Kč bez DPH
Doba realizace: 06 - 08/2013


MŠ Stříbrnice
MŠ Stříbrnice
MŠ Stříbrnice