+420 603889423

Stavíme rychle a efektivně

Kompostárna Ratíškovice

Finanční hodnota: 2,2 mil. Kč bez DPH
Doba realizace: 12/2014 - 07/2015


Kompostárna Ratíškovice
Kompostárna Ratíškovice
Kompostárna Ratíškovice
Kompostárna Ratíškovice
Kompostárna Ratíškovice
Kompostárna Ratíškovice